Derek kweku Degbedzui

Accra, Ghana

Cofounder and CEO of Partnezvision
Derek kweku 's Skills
Product Management
Public Relations
Growth
Business Development
Strategy
Marketing