Hoang Quach

Hanoi, Vietnam

Đam mê kinh doanh, thương mại điện tử
Hoang's Skills
Business Development
Design
Finance
Marketing
Management
Product Management
Sales
Background

Startup Experience

Founded 1 startup

Age Group

25-35

About Hoang

Tên tôi là Hoàng, tôi khởi nghiệp với nền tảng thương mại điện tử vinacart.net. Đây là một giải pháp, nền tảng bán hàng online cho doanh nghiệp. Tôi đang tim muốn tìm Cofounder - người cộng sự cùng tôi phát triển dự án này. Hãy liên hệ với tôi 0987 342 124.

Quote

Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại. - Frank Tyger

Work Experience

Kỹ thuật

Công ty Hoàng Web

June 2014 - June 2016

Education

Hust

Developer

2009 - 2013

Certification

Startups

Ecommerce