Rostyslav Gurevych

W├╝rzburg, Germany

Software Tester
Rostyslav's Skills
Business Development