z z

Tel Aviv-Yafo, Israel

z's Skills
Programming
Technical
Background

About z


מחפש מפתח שותף להקמת אתר היכרויות חדשני (שכבר התחלתי לעבוד עליו).